Utbildningar för gruvindustrin HT 2013 (uppdaterad)

Efter synpunkter från LTU uppdaterar vi listan utbildningar för gruvindustrin HT 2013 med följande kommentar.

Luleå Tekniska Universitet LTU har även en utbildning i Industriell miljö- och processteknik med en specialisering mot mineralteknik och processmetallurgi som är klart intressant. LTU vill även hänvisa till sina internationella masterutbildningar med gruvrelevans www.ltu.se/edu/master?l=en

Utbildning UNiversitet/ Ort ANTAGNA/ SÖKANDE HT 2013 Meritvärde (Bi)
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, 300.0 Högskolepoäng LTU/Luleå 70/407  17.4
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik, 300.0 Högskolepoäng LTU/Luleå 40/165 16,3
Civilingenjör Naturresursteknik, 300.0 Högskolepoäng LTU/Luleå 40/170  15.5
Bergsskoletekniker – berg- och anläggningsindustri, 120.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad 45/181  15.3
Geovetenskap, kandidatprogram, 180.0 Högskolepoäng GU/Göteborg  53/128  13.7
Naturvetenskapligt kandidatprogam, Geologi, 180.0 Högskolepoäng LU/Lund 30/96  12.65
Kandidatprogram i geovetenskap, 180.0 Högskolepoäng SU/Stockholm  5/47  11.5
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 180.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad 45/103  11.2
Bergsskoletekniker – metall- och verkstadsindustri, 120.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad  36/64  10.57
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Geovetenskap, Masterprogram, 120.0 Högskolepoäng GU/Göteborg 10/24 Ej tillgängligt
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Geovetenskapliga resurser, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Kemiteknik, inr mineralteknik och processmetallurgi, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Listan gör inte anspråk på att vara komplett – så hör gärna av er om andra relevanta utbildningar för gruvindustrin så kan vi komplettera listan!