Kategoriarkiv: Utbildning

Utbildningar för gruvindustrin HT 2013 (uppdaterad)

Efter synpunkter från LTU uppdaterar vi listan utbildningar för gruvindustrin HT 2013 med följande kommentar.

Luleå Tekniska Universitet LTU har även en utbildning i Industriell miljö- och processteknik med en specialisering mot mineralteknik och processmetallurgi som är klart intressant. LTU vill även hänvisa till sina internationella masterutbildningar med gruvrelevans www.ltu.se/edu/master?l=en

Utbildning UNiversitet/ Ort ANTAGNA/ SÖKANDE HT 2013 Meritvärde (Bi)
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, 300.0 Högskolepoäng LTU/Luleå 70/407  17.4
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik, 300.0 Högskolepoäng LTU/Luleå 40/165 16,3
Civilingenjör Naturresursteknik, 300.0 Högskolepoäng LTU/Luleå 40/170  15.5
Bergsskoletekniker – berg- och anläggningsindustri, 120.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad 45/181  15.3
Geovetenskap, kandidatprogram, 180.0 Högskolepoäng GU/Göteborg  53/128  13.7
Naturvetenskapligt kandidatprogam, Geologi, 180.0 Högskolepoäng LU/Lund 30/96  12.65
Kandidatprogram i geovetenskap, 180.0 Högskolepoäng SU/Stockholm  5/47  11.5
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 180.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad 45/103  11.2
Bergsskoletekniker – metall- och verkstadsindustri, 120.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad  36/64  10.57
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Geovetenskap, Masterprogram, 120.0 Högskolepoäng GU/Göteborg 10/24 Ej tillgängligt
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Geovetenskapliga resurser, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Kemiteknik, inr mineralteknik och processmetallurgi, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Listan gör inte anspråk på att vara komplett – så hör gärna av er om andra relevanta utbildningar för gruvindustrin så kan vi komplettera listan!

 

Utbildningar för gruvindustrin HT 2013

(Uppdaterad lista med utbildningar finns att hitta här.)

Snart är sommaren över och om några veckor börjar första terminen för nya högskole- och universitetsstudenter. Vi tänkte därför att det skulle vara intressant att se vilka förslag på högre utbildningar som mötte dem som är intresserade av att starta en karriär inom gruvindustrin.

Vi passade även på att titta på hur många behöriga som sökt till dessa utbildningar, hur många som antagits och vilka lägsta meritvärdena var för respektive utbildning. (meritvärde för gymnasiebetyg BI valdes)

Vi skred till verket och gick in på www.studera.nu. (Universitets- och högskolerådets webbplats för studieinformation) Där prövade vi på en mängd sökord som en presumtiv student kan tänkas använda sig av, bland annat: geologi, geoteknik, berg, bergbyggnad, gruvor, anläggning och  anläggningsteknik.

Vi fick träffar på Luleå tekniska universitet (Filipstad och Luleå), Lunds universitet (Lund), Stockholms universitet (Stockholm) och Göteborgs universitet (Göteborg).

Intressant är att endast Luleå tekniska universitet fanns representerade bland Civilingenjörsutbildningarna (Naturresursteknik, Väg- och vattenbyggnad) samt Högskoleingenjörsutbildningarna (Bergskoletekniker i Filipstad).

Inom Geologi är dock Göteborgs universitet framträdande med sina kandidat- och masterprogram. Men även Stockholms universitet och Lund erbjuder utbildningar inom detta område.

I regel är det många fler sökande med behörighet än antalet antagna och betygskraven är långt ifrån oöverkomliga.

Utbildning UNiversitet/ Ort ANTAGNA/ SÖKANDE HT 2013 Meritvärde (Bi)
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, 300.0 Högskolepoäng LTU/Luleå 70/407  17.4
Civilingenjör Naturresursteknik, 300.0 Högskolepoäng LTU/Luleå 40/170  15.5
Bergsskoletekniker – berg- och anläggningsindustri, 120.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad 45/181  15.3
Geovetenskap, kandidatprogram, 180.0 Högskolepoäng GU/Göteborg  53/128  13.7
Naturvetenskapligt kandidatprogam, Geologi, 180.0 Högskolepoäng LU/Lund 30/96  12.65
Kandidatprogram i geovetenskap, 180.0 Högskolepoäng SU/Stockholm   5/47 11.5
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 180.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad 45/103 11.2
Bergsskoletekniker – metall- och verkstadsindustri, 120.0 Högskolepoäng LTU/Filipstad  36/64  10.57
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, 120.0 Högskolepoäng LTU/Luleå Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Geovetenskap, Masterprogram, 120.0 Högskolepoäng GU/Göteborg 10/24 Ej tillgängligt

Listan gör inte anspråk på att vara komplett – så hör gärna av er om andra relevanta utbildningar för gruvindustrin så kan vi komplettera listan!