Kategoriarkiv: Uncategorized

Gruvindustrin lämnar Walk Over

Diskussionerna om gruvindustrins framtid med miljökopplingar sker alltmer via olika sociala media där olika både seriösa och oseriösa aktörer får härja utan att företrädare från gruvindustrin på något sätt agerar. Vi kan ju inte vara förvånade över att även myndigheter som skall göra avvägningar mellan olika intressen blir påverkade av den massiva och oemotsagda propagandan.

Länsstyrelsen i Norrbotten har nu senast gått emot Bolidens ansökan om bearbetningskoncession för Laverprojektet som på sikt kan skapa 1000 nya jobb. Boliden som är en långsiktig och seriös aktör som också har visat att man kan finansiera och genomföra stora projekt får nu arbeta ytterligare för att få nödvändiga tillstånd.

Industrin företrädare och branschorgan måste aktivera sig och verkligen berätta vad industrin betyder för landet inklusive för konkurrerande näringar som rennäringen om den skall ha en möjlighet att överleva och utvecklas till nytta för oss alla i landet. Det innebär att det från olika håll bör komma inlägg och svar bland annat på de olika media och via olika kanaler som används av motståndare. Vi måste lära oss att slagfältet i dag är nytt och det är där vi skall föra vår kamp.